Vacatures & Stages

Vacatures

We zijn altijd op zoek naar invalkrachten pedagogisch medewerker (m/v) op basis van 0-uren.

Als je voldoet aan onderstaand profiel, zien we jouw sollicitatiebrief graag tegemoet.

Doel van de functie:

Het zorgen voor een verantwoord leef- en ontwikkelingsklimaat voor zowel het individu als de leefgroep als geheel, zodanig dat op basis daarvan de begeleiding en opvoeding optimaal tot hun recht komen.

Taken:

 • Het zelfstandig begeleiden van kinderen/jongeren bij het dagelijks functioneren.
 • Het volgen van de ontwikkeling van de individuele kinderen/jongeren.
 • Zorgen voor voldoende recreatieve activiteiten.
 • Het onderhouden van contacten met ouders.
 • Zorgen voor goede contacten met scholen e.d.
 • Het mondeling of schriftelijk rapporteren.
 • Het verrichten van voorkomende financiële-, huishoudelijke- en administratieve werkzaamheden.
 • Het samenwerken met collega’s binnen en buiten het team.

Kennis en specifieke vaardigheden:

 • Minimaal een afgeronde, relevante MBO-opleiding.
 • Kennis en inzicht in groepsdynamische processen.
 • Bereidheid tot deelname aan activiteiten ter bevordering van deskundigheid.
 • Sociale vaardigheden, met name gericht op een goede communicatie met kinderen, jongeren en ouders.
 • Samenwerking, gericht op het werken in teamverband
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Het verrichten van onregelmatige diensten, inclusief slaapdiensten.

 


Stages

Wil je in aanmerking komen voor een stageplaats, schrijf dan een sollicitatiebrief naar Hans Jütten. Er volgt een gesprek met de stagecommissie. Het doel van dit gesprek is om te bepalen of je voldoet aan de profielschets en of je binnen onze organisatie mogelijkheden hebt/krijgt om je stage succesvol af te ronden. Als er meer kandidaat stagiaires zich aanmelden dan er stageplaatsen zijn, dan bepaalt de stagecommissie. Per leefgroep is er plek voor 1 stagiaire. Binnen onze organisatie is ook ruimte voor stages in de keuken en binnen de facilitaire dienst.

Er wordt een stageplaats geboden voor minimaal een half jaar (van einde zomervakantie internaat tot 1 februari of van 1 februari tot begin zomervakantie internaat).