Oudercommissie

De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders en kinderen door overleg met de directie, de landelijke oudercommissie en het Landelijke Oudercontact voor Trekkende Beroepsbevolking (LOVT).

De volgende personen zitten in de oudercommissie van de Prinsenvaart:

  • Mevrouw Van Sandijk (voorzitter)
  • Mevrouw De Reuver (penningmeester en LOC)
  • Mevrouw Kulka (secretaris)
  • Mevrouw De Leeuw van Weenen (vice-voorzitter)
  • Mevrouw Pols- Vranken
  • De heer Van den Hurck
  • Mevrouw Sensen