Regelingen


Buitenspeelregels

Als je met veel personen tegelijk gebruik maakt van het buitenterrein is het van belang dat er rekening met elkaar wordt gehouden. Iedereen moet veilig gebruik kunnen maken van het buitenterrein. Daarnaast dient het er schoon uit te zien.

De volgende pleinregels gelden:

 • Er wordt niet gerookt op het plein.
 • Afval gaat in de prullenbak.
 • Fietsen worden geparkeerd in de fietshokken.
 • Het buitenspeelgoed wordt na gebruik opgeruimd.
 • De kinderen die in het groepje naar school fietsen, mogen ook op het terrein fietsen.
 • Scooters/brommers worden aan de hand over het terrein vervoerd.
 • De bomen op ons terrein zijn geen klimbomen.
 • Om 19.30 uur gaat eventuele muziek zachter en om 21.00 uur is het rustig op het terrein.
 • Jongeren van buitenaf plaatsen hun scooter bij de container.
 • Kinderen van buiten het internaat, die zich op het terrein bevinden, worden geacht een afspraak te hebben met kinderen van het internaat.
 • Na 21.00 uur bevindt zich geen jeugd van buitenaf meer op het terrein maar in of bij de groep, ter beoordeling van groepsleiding.
 • Als het donker is, spelen de kinderen van de basisschool alleen op het binnenplein.
 • Hutten: in het groen naast de Erks mogen geen hutten gebouwd worden. In het boevenbos mag dit wel.

Voetbalkooi:

 • Voetballen, basketballen en volleyballen in de voetbalkooi.
 • Een harde bal is alleen toegestaan in de voetbalkooi.
 • De verlichting is aan tot 21.00 uur.
 • Niet klimmen in de voetbalkooi.
 • Er mag niet gefietst worden in de voetbalkooi.

Skeeleren/waveboarden:
Groepsleiding stimuleert kinderen/jongeren om pols- en kniebescherming te dragen.


Breng- en haalsysteem

 • Kinderen, die nog niet zelfstandig naar school kunnen gaan, worden door de groepsleiding gebracht en gehaald, met de fiets of de auto.
 • Groepsleiding die kinderen naar school brengt, gaat vooraf zelf na welke kinderen hij/zij naar school moet brengen.
 • Kinderen, die wel zelfstandig naar school fietsen worden geacht de Stevensweerterweg en de Molenweg zelfstandig te kunnen oversteken.
 • Kinderen, die met de bus reizen, doen dit zelfstandig. Indien nodig wordt het kind tot aan de bus c.q. taxi gebracht.
 • Omdat onze kinderen naar verschillende scholen in Maasbracht gaan en nog naar scholen voor speciaal onderwijs buiten Maasbracht, is het telkens weer een hele klus om het brengen en halen van kinderen goed te laten verlopen. Daarom vragen we hierbij ook de medewerking van ouders: als kinderen door de ouders naar school gebracht worden en opgehaald dienen te worden door de groepsleiding, nemen ouders hierover contact op met de groepsleiding en zorgen ervoor dat er een fiets op school aanwezig is.
 • Als kinderen bij groepsleiding achterop de fiets zitten, moet groepsleiding beschikken over een deugdelijke fiets met een zitje en voetsteuntjes.
 • Kinderen die zelfstandig naar school fietsen, moeten de vaste route van en naar school volgen.
 • We houden ons aan de verkeersregels

Fiets- en buslijst:

 • De teams die fietsen en met de autos rijden, houden de lijst in de groep.
 • Voordat je gaat fietsen of met de auto gaat, ga je met de lijst de groepen langs om op te schrijven welke kinderen meegaan.
 • Ophalen van kinderen op school: op het schoolplein vul je de lijst in (welke kinderen gaan mee terug en welke kinderen niet, plus de reden).
 • Bij terugkomst op het internaat ga je de groepen langs om de lijst te laten aftekenen.

 


Clubs en verenigingen

Kinderen kunnen lid zijn of worden van een club of vereniging in Maasbracht; graag zelfs! Ouders dragen zorg voor de contributie. Als het kind aan boord verblijft, zorgen ouders voor de afmelding. Als uw kind op het internaat verblijft, is dit de verantwoordelijkheid van de groepsleiding. Indien dit nodig en mogelijk is, kan het kind gebracht en gehaald worden. Dit altijd in overleg met de eigen groepsleiding.
We hebben wel de wens maar momenteel niet de mogelijkheid om uw kind buiten Maasbracht naar clubs of verenigingen te brengen. Om deze reden vragen wij uw hulp bij het vervoer als uw kind lid is van een club of vereniging buiten Maasbracht.


Eten en drinken

Het eten en drinken van ontbijt tot diner, dus ook de tussendoortjes, worden verzorgd door het internaat c.q. de groep. Voor school geldt dat kinderen boterhammen mee kunnen nemen en een beker melk of ranja vanuit het internaat. Het kan zijn dat er bij het overblijven “schoolmelk“ wordt verstrekt. De kosten hiervan worden betaald door het internaat. Echter blikjes en andere extra’s zijn op eigen kosten.


Hoofdluis

Een heel “kriebelig” onderwerp maar helaas steken deze vervelende beestjes zo nu en dan wel eens de kop op. En in een groep vol met kinderen is dit natuurlijk heel erg vervelend. Groepsleiding controleert de kinderen op hoofdluis als daar aanleiding toe is. Bijvoorbeeld als we van scholen briefjes meekrijgen. Sommige scholen controleren standaard na een schoolvakantie; anderen doen dit (nog) niet.
Groepsleiding en ouders samen zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hoofdluis voorkomen en bestreden wordt. Indien wij geconfronteerd worden met hoofdluis wordt u als ouders op de hoogte gesteld. Wij verwachten natuurlijk van u hetzelfde, zodat we hiervoor maatregelen kunnen treffen in de groep.

 


Huisarts, tandarts, specialist

Als kinderen ziek zijn wordt u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien mogelijk gebeurt dit vóór het bezoek aan de huisarts of anders direct erna. Uw kind gaat naar de huisarts en tandarts in Maasbracht of omgeving.
In spoedeisende gevallen doen we een beroep op het ziekenhuis of de huisartsenpost in Roermond. Indien uw zoon of dochter naar een specialist, logopedist of therapeut of dergelijke moet gaan, is het het fijnste als u zelf mee kunt gaan. Als dit niet lukt, wilt u dan overleggen met groepsleiding om uw kind te brengen en te halen .

 


Huisdieren

Het houden van huisdieren in de groep kunnen we helaas niet toestaan. Vissen houden mag eventueel wel, maar alleen in overleg met de groepsleiding.

Honden in de groep: regelmatig worden honden meegenomen naar de groep. Dit is leuk voor de kinderen. Honden mogen echter geen overlast in de groep veroorzaken. Als kinderen allergisch zijn voor honden, mogen er geen honden in de groep.

 


Internetgebruik en mobiele telefoon

Ouders kiezen er steeds vaker voor, hun kinderen gebruik te laten maken van mobiele telefoons of andere apparatuur met internettoegang. Voor groepsleiding is het moeilijk of niet te controleren of kinderen hier verantwoord mee omgaan. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze communicatiemiddelen ligt bij ouders.

Voor uitgebreidere informatie kunnen ouders het internetprotocol raadplegen dat in elke groep aanwezig is. Elke kamer is voorzien van een vaste internetaansluiting. Jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten, kunnen hier gebruik van maken.

Basisschoolkinderen hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van de
gezamenlijke computer met internetaansluiting die in de woonkamer van elke groep staat.

 


Jeugdhonk

In het hoofdgebouw op de eerste verdieping hebben wij een jeugdhonk ingericht. Het honk is er voor alle jongeren vanaf 11 jaar. De jongeren dienen zich te houden aan het jeugdhonkreglement. Daarnaast kan het jeugdhonk op andere momenten ook door de groepen gebruikt worden.

 


Kijkwijzer

Het advies van de kijkwijzer is voor ons bindend. Bijvoorbeeld een kind van 6 jaar mag niet naar een tv-programma kijken als de kijkwijzer 9 jaar als advies geeft.

Meer info: www.kijkwijzer.nl

Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. Kijkwijzer doet dat ten eerste met het geven van een leeftijdsaanduiding: alle Leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar en 16 jaar. Daarnaast zijn er de pictogrammen die de reden van het advies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en alcoholmisbruik en grof taalgebruik. Kijkwijzer informeert niet over geschiktheid of kwaliteit.

De leeftijdsaanduiding van Kijkwijzer betekent niet dat een televisieprogramma of film ook zonder meer geschikt is voor kinderen vanaf die leeftijd. Daarover doet Kijkwijzer geen uitspraak. Een voorbeeld: een serieuze documentaire heeft het advies “alle Leeftijden”, omdat deze geen schadelijke beelden voor kinderen bevat. De film kan echter toch ongeschikt zijn voor kleine kinderen, omdat de inhoud te moeilijk is.

Ouders zijn zelf verantwoordelijk:
Kijkwijzer oordeelt niet over de inhoud of kwaliteit van televisieprogramma’s of films. Daartoe verschillen de voorkeuren en normen van ouders te veel. Kijkwijzer waarschuwt alleen voor mogelijke schadelijke beelden in televisieprogramma’s of films. Uiteindelijk zijn ouders zelf verantwoordelijk voor wat hun kinderen mogen zien.
Er is echter door de overheid een wettelijke bepaling verbonden aan de verschillende leeftijdsgrenzen (zie hiervoor Wetgeving).

Kijkwijzer informatie op alle audiovisuele producten?
Op bijna alle audiovisuele producten die in Nederland worden aangeboden wordt Kijkwijzer toegepast, van televisieprogramma’s en bioscoopfilms tot films op dvd.
Op televisie wordt een uitzondering gemaakt voor nieuws- en live programma’s, omdat deze niet vooraf kunnen worden geclassificeerd. Bij de samenstelling van live programma’s dient rekening te worden gehouden met het uitzendtijdstip. In nieuwsprogramma’s behoren kijkers vooraf gewaarschuwd te worden als er sprake is van schokkende beelden.

Voor games is er het PEGI systeem. PEGI lijkt erg op Kijkwijzer en waarschuwt ook tot welke leeftijd een game mogelijk schadelijk kan zijn.

Waar vindt u de Kijkwijzer informatie:
De pictogrammen van Kijkwijzer zijn te vinden in omroepgidsen, in bioscopen, filmladders, filmwebsites, advertenties, posters en op de verpakkingen van dvd’s. De pictogrammen verschijnen tevens in beeld aan het begin van een televisieprogramma. Daarnaast kan de Kijkwijzer informatie tijdens een televisieprogramma altijd worden geraadpleegd op Textpagina 282.

Uitzendtijden op televisie:
Bij televisie zijn de leeftijden van Kijkwijzer verbonden aan uitzendtijden. Programma’s met de classificatie Alle Leeftijden, 6 en 9 jaar mogen op ieder moment van de dag worden uitgezonden. Programma’s met de classificatie 12 jaar mogen vanaf 20.00 uur worden uitgezonden en voor 16 jaar vanaf 22.00 uur (tot 06.00 uur).

 


Medicijnkast inhoud

 • Pijstillers kinderen
 • Pijnstillers volwassenen
 • Betadine zalf/jodium
 • Imodium/norit
 • Hoestdrank
 • Vaseline
 • Rhino/dampo

Overblijven

Kinderen die tussen de middag overblijven en iets te drinken krijgen van school, nemen geen drinken van het internaat mee.

Als kinderen tijdens het overblijven geen drinken van school krijgen, krijgen ze ranja of (soja)melk mee van het internaat.

Als kinderen extra drinken willen meenemen voor in de pauze moeten ouders hiervoor zorgen.

Op maandag, dinsdag en donderdag blijven alle kinderen tussen de middag over op school. De overblijfkosten worden betaald door het internaat. Boterhammen en melk en/of ranja kunnen kinderen meenemen vanuit het internaat. Er is altijd een groep bezet die voor scholen bereikbaar is. De daar aanwezige groepsleiding zorgt voor opvang van kinderen die ziek uit school komen of (onverwacht) eerder vrij zijn.

 


Pedagogisch beleid

We volgen het pedagogisch beleid van stichting Meander. De groepswerkplannen zijn afgeleid van dit beleid. Het pedagogisch beleid van Meander is in elke groep aanwezig en kunt u daar raadplegen. Alle teamleden en leidinggevenden hebben meegewerkt aan de tot standkoming van het groepswerkplan.

 


Protocollen en kwaliteit

Op 1 juli 2013 is het kwaliteitsmanagementsysteem van stichting Meander goedgekeurd door Lloyd’s Register Quality Assurance. We zijn trots op het behalen van het certificaat NEN-EN 15224:2012.  Het certificaat is geldig tot 30 juni 2016. Op het mededelingenbord in de hal van het hoofdgebouw vindt u een kopie van het certificaat. In iedere groep is een map aanwezig met allerlei regelingen van het internaat. U kunt deze map inzien in uw groep.

Op 26 juni 2014 heeft de externe audit plaatsgevonden. Tijdens deze controle werd gekeken of we voldoen aan alle kwaliteitseisen die het NEN-EN 15224 certificaat stelt. De auditor was onder de indruk van onze kwaliteit, de leuke gesprekken, onze gastvrijheid en de manier waarop we volgens alle richtlijnen werken. We zijn heel trots om te kunnen melden dat we met vlag en wimpel zijn geslaagd.

Op 8 juli 2014 heeft de Inspectie Jeugdzorg een bezoek gebracht aan ons internaat. De Inspectie heeft gesprekken gevoerd met directie, pedagogisch medewerker 3 en groepsleiding. ’s middags hebben ze meegekeken op de groep. De uitkomst was uitmuntend. Er waren geen op- en aanmerkingen. Met z’n allen zijn we hier natuurlijk enorm trots op.

 


Reizen van en naar internaat

Kinderen die zelfstandig van en naar het internaat reizen in weekenden en vakanties doen dit geheel op verantwoordelijkheid van de ouders. Ouders dienen tijdig te zorgen voor een duidelijke uitleg hoe het kind veilig naar boord kan gaan c.q. naar het internaat komt. Indien bekend is dat het kind later komt of misschien niet terug komt naar het internaat maak dit dan tijdig bekend bij de groepsleiding. Op vrijdag is het internaat tot 17.00 uur geopend. Hierna gaat de eventuele weekenddienst in. Mocht u onverhoopt toch later komen dan 17.00 uur, geef dit dan door aan de eigen groepsleiding. Indien mogelijk voor 15.00 uur (zie ook weekend algemeen). Elk jaar wordt bekeken op welke tijdstip de groepen open gaan. Dit is afhankelijk van de samenstelling van de groep.
Het is van belang dat de kinderen ruim voor bedtijd aanwezig zijn in de groep omdat kinderen vaak tijd nodig hebben om te kunnen omschakelen van thuis naar internaat.

 


Rookbeleid

Roken is schadelijk voor de gezondheid van de roker en diens omgeving. Meander voert een ontmoedigingsbeleid ten aanzien van het roken. Het is dan ook niet toegestaan te roken in gebouwen van Meander. Er geldt dus een algemeen rookverbod. Dit beleid voor de Prinsenvaart is afgestemd op het rookbeleid van de stichting Meander.
Het rookbeleid van stichting Meander blijft geldig. Deze aanpassing is bedoeld om uitvoering te geven aan het beleid voor betrokkenen bij de Prinsenvaart. Te weten: medewerkers, ouders en kinderen en bezoekers.

Centraal in de uitvoering staan daarom de twee volgende punten:

 1. I.v.m. het ontmoedigingsbeleid geldt dit uitvoeringsbeleid voor het personeel, ouders bezoekers én kinderen. De volwassenen hebben een voorbeeldfunctie hierin.
 2. Roken buiten de gebouwen: dit is dan ook alleen toegestaan indien dit buiten het directe gezichtsveld van de kinderen plaatsvindt op de aangewezen rookplek.

Mede vanuit deze voorbeeldfunctie wordt de plaats van roken schoon achtergelaten!

Iedereen die tijdens zijn/haar aanwezigheid op de Prinsenvaart wenst te roken kan dat alleen doen onder de volgende condities:

 • Zo min mogelijk.
 • Tijdens de werktijden mag dit alleen als de situatie dit toelaat (afstemmen met collega’s)
 • Altijd buiten het zicht van kinderen.
 • Niet in de gebouwen.
 • Op de aangewezen plek. Bij de zij-ingang van het hoofdgebouw aan de kant van de
  Boegstraat.
 • De rookplaats wordt schoon achtergelaten.
 • Voor medewerkers geldt dat ze altijd bereikbaar blijven voor de collega die bij de kinderen blijft middels de eigen mobiele telefoon.

Het rookbeleid is besproken met medewerkers, kinderen, jongeren en de oudercommissie.

 


Spelcomputer

In verband met de beheersbaarheid is het niet toegestaan dat kinderen een
spelcomputer op hun kamer hebben.

Jongeren in BZW mogen wel een spelcomputer op hun kamer hebben. Er wordt geen extra aansluiting gemaakt voor de spelcomputer op de kamer van de jongere in BZW.

 


Vakanties

Openingstijden groepen na vakanties.

De internaatsvakanties plannen we op basis van vakantieplanningen van de scholen waar onze kinderen naar toe gaan. Soms kan het gebeuren dat kinderen/jongeren naar school moeten, terwijl het internaat gesloten is. Ouders worden dan verzocht zelf voor een oplossing te zorgen. Jongeren, die in BZW wonen, kunnen in verband met mogelijke werk- leerovereenkomsten, met groepsleiding afspraken maken over verblijf in de vakantieperiode, behalve in de zomervakantie. We kunnen geen rekening houden met schoolvakanties van de scholen in Maaseik. Deze vakanties wijken te zeer af van de schoolvakanties in Nederland. Vakantie betekent dat er geen weekendverblijf kan plaatsvinden,
zowel voorafgaand aan en aansluitend op de vakantie.

Vakantie betekent dat er geen weekendverblijf kan plaatsvinden, zowel voorafgaand aan als aansluitend aan op de vakantie.

Na de zomervakantie gaan alle groepen om 19.00 uur open.

Na andere vakanties gaan de groepen op de volgende tijden open:

 • Erks – 19.00 uur
 • Kakatoe 19.00 uur
 • ‘t Kempke – 18.30 uur
 • Snep – 18.30 uur
 • BZW – 19.00 uur

Start groepsleiding na vakanties

Groepsleiding begint na alle vakanties (m.u.v. zomervakantie) om 18.00 uur.

 


Verbanddoos inhoud

 • Pleisters
 • Insectenspray
 • Gif verwijderpomp
 • Thermometer
 • Watten
 • Driehoekige doek
 • Leukoplast
 • Steriele gaasjes
 • Rol gaasverband
 • Rol rekverband
 • Latex handschoenen
 • Pincet
 • Luizenkam
 • Tekentang/setje
 • Schaar

 


Verjaardag(sfeestjes)

De teams mogen zelf invulling geven aan de verjaardag/verjaardagsfeestje van de kinderen.


Verzekering

Meander heeft een WA-verzekering en een inboedelverzekering. Als kinderen iets stuk maken van het internaat of van andere kinderen, dan wordt als eerste een beroep gedaan op de WA-verzekering van de ouders. Ouders dienen voor de spullen van hun kinderen een inboedelverzekering te hebben afgesloten. Mocht er een schade ontstaan en dekt de eigen verzekering niet de hele schade, dan schakelen we de verzekering van Meander in voor de dekking van een eventuele aanvullende schade (voor zover die groter is dan het eigen risico van Meander).

 


Weekendverblijf

Het kan zijn dat de kinderen in een weekend niet naar boord kunnen. In zo’n geval kan er gebruik worden gemaakt van de weekendregeling. Indien u hiervan gebruik wilt maken dient u dit door te geven aan de eigen groepsleiding. Liefst natuurlijk zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor vrijdagmiddag 16.00 uur. In welk huis dat er dan zal worden geslapen, hangt af van welke groep de meeste kinderen overblijven. In het weekend dienen kinderen, afhankelijk van hun leeftijd, maar op z’n laatst 23.30 uur binnen te zijn. Voor weekendverblijf bij BZW gelden afwijkende regels, die de groepsleiding BZW met de betreffende jongeren maakt.


Wassen van kleding en beddengoed

De kleding van kinderen kan worden gewassen op het internaat (door groepsleiding of het kind zelf). Ouders maken deze keuze. Kleding wordt gedroogd in de droger. Het wassen en drogen op het internaat gebeurt op eigen risico. In de kleding van de kinderen dient de naam of het nummer van het kind te staan.

Het beddengoed krijgt het kind van het internaat. Eigen kussensloop, dekbedovertrek en hoeslaken gebruiken mag ook. Het beddengoed wordt door de ouders van het kind aan boord of thuis gewassen.


Ziekmelding kind

Indien een kind ziek aan boord is, dienen ouders het kind zelf ziek te melden op school, vereniging, club en het internaat. Wordt het kind ziek op het internaat dan gebeurt dit door de groepsleiding. De jongeren van BZW melden zichzelf ziek op school en bij de administratie van het internaat, die dit doorgeeft aan de groepsleiding van BZW.


Ziekenhuis

Bij een spoedgeval gaan we met een kind altijd naar het ziekenhuis in Roermond. Een in te plannen bezoek aan een specialist, een poliklinische behandeling, dan wel van tevoren bekende ziekenhuisopname, regelen ouders zelf voor hun kind in het ziekenhuis van hun keuze. We gaan ervan uit dat ouders zelf aanwezig zijn bij dit bezoek. Kunt u zelf niet mee gaan en vraagt u groepsleiding mee te gaan, dan dient dit in goed overleg te gebeuren. Een keuze voor een ziekenhuis, dat ver weg ligt, kan een belemmerende factor hierin zijn.


Ziekmeldingen

Indien een kind ziek aan boord is, dienen ouders het kind zelf ziek te melden op school, vereniging, club en het internaat. Wordt het kind ziek op het internaat dan gebeurt dit door de groepsleiding. De jongeren van BZW melden zichzelf ziek op school en bij de administratie van het internaat, die dit doorgeeft aan de groepsleiding van BZW.

 


Zwemmen

Een keer in de week is er zwemles vanuit het internaat. We gaan met de auto naar het zwembad.

Recreatief zwemmen

Kinderen zijn over het algemeen nogal dol op zwemmen en ook in deze behoefte proberen we te voorzien. In de zomer maken de groepen gebruik van het gemeentelijk zwembad van Maasbracht. Kinderen die nog niet alleen de weg op mogen en kinderen zonder/of onvoldoende diploma’s gaan hier onder begeleiding naar toe. De andere kinderen mogen zelfstandig gaan zwemmen. Alleen kinderen die diploma C hebben, mogen van het zwembadpersoneel zwemmen in het diepste bad. Daarnaast heeft Maasbracht natuurbaden. Hier mogen alleen de kinderen van het voortgezet onderwijs naar toe met toe-stemming van de ouders en op eigen kosten. De kinderen van de basisschool mogen hiervan geen gebruik maken ook al hebben ze hiervoor toestemming van de ouders. In de Maas en het kanaal mag NIET gezwommen worden, ook al geven ouders hiervoor toestemming! Wij dragen hiervoor geen verantwoordelijkheid.