De Snep

Deze week hebben de kinderen veel binnen gespeeld, dit omdat het erg slecht weer was, veel regen en heel erg koud. De herfst heeft zijn intreden gedaan. Maar voor de kinderen is dat geen probleem, er zijn binnen genoeg leuke dingen te doen. Zo hebben ze veel met de lego gespeeld. Ook hebben ze met kinderen uit andere groepen “Nachtwacht” gedaan, erg spannend in het donker. Woensdag hadden de nieuwe stagiaires een leuke kennismaking activiteit georganiseerd. Hier werden allerlei spelletjes gedaan, om de stagiaires beter te leren kennen. De VOers hebben samen met de stagiaires een leuke film gekeken. Alle kinderen kennen de stagiaires nu een beetje beter, maar nog een heel jaar te gaan, om ze beter te leren kennen.

’t Kempke

Afgelopen week hebben onze nieuwe  stagiaires een kennismakingsactiviteit voor alle kinderen georganiseerd. De opkomst onder de kinderen was groot, alle LO-ers en het grootste deel van de VO-ers hebben zich vermaakt  met spelletjes, speeddaten en ’s avonds een film onder het genot van popcorn, chips en fris. We mogen zeggen dat het een erg geslaagde dag was en dat onze stagiaires voor hun eerste test prima geslaagd zijjn.